Alliantie Afstandsonderwijs is een samenwerking van landelijke organisaties die zich op het onderwijs richten, met elk een eigen expertise. Vanuit vraagstukken van scholen en schoolbesturen over afstandsonderwijs, komt door en via de alliantiepartners en hun netwerken de juiste deskundigheid snel en vakkundig op de juiste plek. Samen creëren we nieuwe mogelijkheden.

Structurele en duurzame oplossingen voor urgente en complexe vragen.​
We zien deze periode van afstandsonderwijs en gefaseerde terugkeer als kans om onderwijskwaliteit te continueren en duurzaam te innoveren door als alliantie snel, vakkundige en passende oplossingen te creëren met en voor het onderwijs.

Organiseren in netwerk met focus op meerwaarde creëren.​
Er zijn geen formele structuren, het eigenaarschap is gedeeld en we richten ons op het realiseren van mogelijkheden. We leren snel en zijn wendbaar. Publieke organisaties en marktpartijen samen.